Uncategorized

Home » Uncategorized
» 4 năm ago

I.Scene trong Swift Scene là các màn hình do View Controller quản lý và làm việc hiển thị giao diện người dùng.Vì vậy khi bạn tạo Scene cũng chính là […]

» 5 năm ago

FIX Protocol là gì? Giới thiệu giao thức FIX 1. FIX Protocol là gì? Giới thiệu giao thức FIX FIX (Financial Information eXchange) Protocol là một chuẩn giao tiếp giữa […]

» 5 năm ago

.Hướng dẫn đăng bài trên blog codecute.com Hướng dẫn đăng bài trên blog codecute.com   Ở phần đầu cho phép các bạn chèn link, căn lề, bôi đậm hay chọn […]