Hướng dẫn đăng bài trên blog codecute.com

Home » Uncategorized » Hướng dẫn đăng bài trên blog codecute.com

.Hướng dẫn đăng bài trên blog codecute.com

Hướng dẫn đăng bài trên blog codecute.com

 

Hướng dẫn đăng bài trên blog codecute.com

Ở phần đầu cho phép các bạn chèn link, căn lề, bôi đậm hay chọn chữ nghiêng…

Hoặc chèn ảnh, chèn các đoạn code. (áp dụng cho các file code, các bạn có code ví dụ thì cho vào đây để dễ nhìn)

Hướng dẫn đăng bài trên blog codecute.com

Chọn category và ảnh đại diện.

Ảnh đại diện thì các bạn chọn trong thư viện có sẵn hoặc nếu các bạn có ảnh hay thì có thể up lên.

Hướng dẫn đăng bài trên blog codecute.com

Làm theo một số rule (nguyên tắc) dưới đây để các cỗ máy tìm kiếm như google, bing… có thể đọc hiểu bài viết, và hiểu được sẽ hiện thị trang web nào khi người dùng tìm kiếm.

Nếu các bài viết có tính dễ đọc kém, hay điểm SEO kém thì nó sẽ không xuất hiện trang các trang tìm kiếm, hoặc thứ hạng thấp. Những bài viết thế này gần như không có người đọc.

Hướng dẫn đăng bài trên blog codecute.com

Hướng dẫn đăng bài trên blog codecute.com