Hướng dẫn cài đặt IDE Dev C++ (lập trình C/C++)

Home » c/c++ » Hướng dẫn cài đặt IDE Dev C++ (lập trình C/C++)

Hướng dẫn cài đặt IDE Dev C++ (lập trình C/C++)

(Xem thêm: Tự học lập trình C, C++ qua code ví dụ)

Dev C++ là gì?

Dev C++ là một IDE, một phần mềm dùng để soạn thảo/ lập trình ngôn ngữ C/C++.

Dev C++ khá nhẹ, tích hợp sẵn các tính năng như highlight (giúp phân biệt hàm, biến…), auto complete (gợi ý code), tự động lưu code, compile và run trực tiếp…

Cài đặt Dev C++

Tải Dev C++ tại: https://sourceforge.net/projects/orwelldevcpp/

Hướng dẫn cài đặt IDE Dev C++ (lập trình C/C++)

Click đúp vào file .exe vừa tải về

Hướng dẫn cài đặt IDE Dev C++ (lập trình C/C++)

Chọn ngôn ngữ cài đặt

Hướng dẫn cài đặt IDE Dev C++ (lập trình C/C++)

Hướng dẫn cài đặt IDE Dev C++ (lập trình C/C++)

Bộ cài Dev C++ tích hợp sẵn trình biên dịch ngôn ngữ C/C++ là Boost C++, nếu máy bạn đã cài sẵn trình compiler C/C++ như MinGW hay Cygwin thì có thể bỏ chọn ô check box ở dưới. (Mình khuyên cài MinGW vì bản compiler đi sẵn với Dev C++ khá là cũ)

(Hướng dẫn cài đặt trình biên dịch C/C++ MinGW (gcc))

Hướng dẫn cài đặt IDE Dev C++ (lập trình C/C++)

Hướng dẫn cài đặt IDE Dev C++ (lập trình C/C++)

Hướng dẫn cài đặt IDE Dev C++ (lập trình C/C++)

Lần đầu chạy Dev C++ bạn sẽ cần cấu hình một số thông tin như ngôn ngữ, giao diện (font, color)

Hướng dẫn cài đặt IDE Dev C++ (lập trình C/C++) Hướng dẫn cài đặt IDE Dev C++ (lập trình C/C++) Hướng dẫn cài đặt IDE Dev C++ (lập trình C/C++)

Đây là giao diện của Dev C++

Hướng dẫn cài đặt IDE Dev C++ (lập trình C/C++)

Ví dụ C/C++ Hello World trên Dev C++

Chọn File/New/Source File (Hoặc ấn Ctrl+N) để tạo file

Copy nội dung sau vào file vừa tạo:

#include <stdio.h>

int main() {
  printf("Hello World!");
  return 0;
}

Sau đó lưu lại thành file Hello.cpp (với C++) hoặc Hello.c (với C)

Trong ví dụ này mình lưu thành file Hello.cpp và lưu ở folder D:\programming

Hướng dẫn cài đặt IDE Dev C++ (lập trình C/C++)

Chạy file Hello.cpp trên bằng cách chọn Execute/ Compile & Run (hoặc ấn F11)

(Compile là để biên dịch thành file Hello.exe, Run là để chạy file .exe vừa biên dịch)

(Lưu ý, nếu bạn không cài trình biên dịch C/C++(Boost C++) tích hợp sẵn với với Dev C++ thì bạn phải cấu hình compiler cho Dev C++)

Kết quả:

File Hello.exe được tạo ra

Run, compile trên Dev C++

Màn hình hiển thị dòng chữ ‘Hello World!

Hướng dẫn cài đặt IDE Dev C++ (lập trình C/C++)

 

Okay, Done!

Tags: