Hướng dẫn cấu hình compiler MinGW, Cygwin cho Dev C++

Home » c/c++ » Hướng dẫn cấu hình compiler MinGW, Cygwin cho Dev C++

Hướng dẫn cấu hình compiler MinGW, Cygwin cho Dev C++.

(Xem thêm: Tự học lập trình C, C++ qua code ví dụ)

Cấu hình compiler cho Dev C++

Dev C++ là một IDE, một phần mềm dùng để soạn thảo/ lập trình ngôn ngữ C/C++.

Trong bộ cài Dev C++ có tích hợp sẵn trình compiler C/C++ là Boost C++, tuy nhiên trình compiler này khá cũ hoặc đơn giản là máy bạn đã có sẵn trình compiler C/C++ nên bỏ qua không cài Boost C++.

Trong trường hợp này bạn cần phải cấu hình lại trình compiler trên Dev C++ để có thể thực hiện compile, run file C/C++.

Trên thanh menu chọn Tools/Compiler Options

Hướng dẫn cấu hình compiler MinGW, Cygwin cho Dev C++

Trong list Compiler set to configure sẽ hiển thị danh sách các compiler mà Dev C++ đang sử dụng

(Ở đây mình không cài Boost C++ nên list này đang bị trống)

Click vào button new thứ hai để trỏ tới folder cài trình biên dịch C/C++ trên máy bạn

Hướng dẫn cấu hình compiler MinGW, Cygwin cho Dev C++

Trên máy mình đang cài MinGW ở folder C:\MinGW 

Hướng dẫn cấu hình compiler MinGW, Cygwin cho Dev C++

Click OK, bạn sẽ thấy trình biên dịch MinGW hiển thị trong list Compiler set to configure 

(Như thế là bạn đã có thể compile và run file C/C++ trên Dev C++ với MinGW)

Hướng dẫn cấu hình compiler MinGW, Cygwin cho Dev C++

Để sử dụng Cygwin hay các trình biên dịch C/C++ khác thì các bạn làm tương tự như trên.

 

References:

https://stackoverflow.com/…/integrating-mingw-compiler-into-dev-c

Tags: