Thẻ: Giới thiệu View Controller và vòng đời view controller trong lập trình IOS

Home » Giới thiệu View Controller và vòng đời view controller trong lập trình IOS
» 5 năm ago

I.Giới thiệu View Controller là một đối tượng trong mô hình MVC(Model View Controller). View Controller là một liên kết quan trọng giữa giao diện và dữ liệu. Một trong […]