Thẻ: Cách làm việc với Storyboard trong Xcode

Home » Cách làm việc với Storyboard trong Xcode
» 5 năm ago

I.Giới thiệu StoryBoard  là nơi chứa một hoặc nhiều màn hình. Là nơi để ta có thể kéo thả những đối tượng (label, image, button,…) một cách dễ dàng và […]