Lập trình Python trên IntelliJ IDEA (code Python trên IntelliJ)

Home » python » Lập trình Python trên IntelliJ IDEA (code Python trên IntelliJ)

Lập trình Python trên IntelliJ IDEA (code Python trên IntelliJ).

 

Lập trình Python trên IntelliJ IDEA (code Python trên IntelliJ)

Để thực hiện viết code Python trên intellij IDEA ta cần cài đặt plugin Python.

File/Setting (hoặc ấn tổ hợp phím Ctrl + Alt + S)

Cài Nodejs trên Intellij, Code Node.js với Intellij IDEA.

Chọn menu Plugins, và gõ python để tìm kiếm plugin Pytthon.

Hiện tại máy mình chưa cài plugin python nên mình sẽ cần search nó ở repositories.

Lập trình Python trên IntelliJ IDEA (code Python trên IntelliJ)

Chọn Plugin Python và Install.

Lập trình Python trên IntelliJ IDEA (code Python trên IntelliJ)

Sau khi cài đặt thành công thì khởi động lại IntelliJ để nó nhận plugin vừa cài đặt

Lập trình Python trên IntelliJ IDEA (code Python trên IntelliJ)

Lập trình Python trên IntelliJ IDEA (code Python trên IntelliJ)

Lập trình Python trên IntelliJ IDEA (code Python trên IntelliJ)

Như vậy là bạn đã cài đặt thành công plugin python để lập trình python trên IntelliJ.

Ví dụ Python Hello World trên IntelliJ

Chọn File/New/Project

Lập trình Python trên IntelliJ IDEA (code Python trên IntelliJ)

Chọn Python. Phần Project SDK thì các bạn trỏ tới file python.exe trong folder python mà bạn đã cài đặt. (Ví dụ máy bạn cài cả bản python 3 và python 2 thì bạn có thể lựa chọn bản mà mình muốn)

Lập trình Python trên IntelliJ IDEA (code Python trên IntelliJ)

Lập trình Python trên IntelliJ IDEA (code Python trên IntelliJ)

Lập trình Python trên IntelliJ IDEA (code Python trên IntelliJ)

Kết quả:

Lập trình Python trên IntelliJ IDEA (code Python trên IntelliJ)

Tạo file hello.py với nội dung print("hell world)

Lập trình Python trên IntelliJ IDEA (code Python trên IntelliJ)

Lập trình Python trên IntelliJ IDEA (code Python trên IntelliJ)

Lập trình Python trên IntelliJ IDEA (code Python trên IntelliJ)

Chạy file hello.py trên bằng cách click chuột phải vào file hello.py và chọn Run (hoặc Ctrl+Shift+F10)

Lập trình Python trên IntelliJ IDEA (code Python trên IntelliJ)

Kết quả:

Lập trình Python trên IntelliJ IDEA (code Python trên IntelliJ)

 

Okay, Done!

References:

https://plugins.jetbrains.com/plugin/631-python