Kiểm tra xem Python cài đặt ở thư mục nào

Home » python » Kiểm tra xem Python cài đặt ở thư mục nào

Kiểm tra xem Python cài đặt ở thư mục nào.

(Xem thêm: Hướng dẫn lập trình Python)

Check Python Folder

Mở giao diện dòng lệnh Python Shell và nhập các lệnh sau:

import os
import sys
os.path.dirname(sys.executable)

Kiểm tra xem Python cài đặt ở thư mục nào.

Tương tự bạn cũng có thể check với cửa sổ dòng lệnh cmd/powershell của windows hay terminal của linux bằng cách gõ lệnh ‘python’ để chuyển sang chế độ lập trình python. Sau đó nhập các lệnh sau:

import os
import sys
os.path.dirname(sys.executable)

Kiểm tra xem Python cài đặt ở thư mục nào.

Trường hợp trên máy bạn có cài nhiều phiên bản Python, thì chỉ cần chạy đúng python shell của phiên bản python đó và chạy các lệnh như trên là kiểm tra được thư mục cài đặt python của từng phiên bản.

 

References:

https://stackoverflow.com/…-where-python-is-installed-on-windows

Tags: