Hướng dẫn cài đặt, lập trình Python trên Windows 10

Home » python » Hướng dẫn cài đặt, lập trình Python trên Windows 10

Hướng dẫn cài đặt, lập trình Python trên Windows 10

(Xem thêm: Hướng dẫn cài đặt Python trên Ubuntu (Linux))

Download và cài đặt Python

Download file cài đặt python tại https://www.python.org/downloads/windows/

Chọn version mà bạn muốn cài đặt. Ở đây mình cài version 3.7 bản Windows x84-64 executable installer

Hướng dẫn cài đặt, lập trình Python trên Windows 10

Click đúp vào file .exe vừa tải về để cài đặt

Hướng dẫn cài đặt, lập trình Python trên Windows 10

Chọn tick vào ô Add Python 3.7 to PATH (lựa chọn này giúp bạn chạy lệnh python trên cmd, powershell trên windows)

Và click vào Install Now (Bạn có thể đổi đường dẫn folder cài đặt bằng cách chọn phần Customize installation ở dưới)

Hướng dẫn cài đặt, lập trình Python trên Windows 10

Ngồi chờ python cài đặt.

Kết quả:

Hướng dẫn cài đặt, lập trình Python trên Windows 10

Demo

Mở thư mục cài đặt Python và click đúp vào python.exe nó sẽ hiện cửa sổ terminal của python để bạn lập trình:

Hướng dẫn cài đặt, lập trình Python trên Windows 10

Như bạn thấy khi mở cửa sổ terminal nó sẽ hiện version của python mà bạn đã cài.

Nhập print('hello') và ấn enter sẽ thấy nó in ra dòng hello

Hướng dẫn cài đặt, lập trình Python trên Windows 10

Thay vì mở file python.exe bạn cũng có thể mở màn hình cmd hoặc powserShell và gõ lệnh python:

Hướng dẫn cài đặt, lập trình Python trên Windows 10

 

Okay, Done!

(Xem thêm: Code ví dụ Python Hello World)

 

References:

https://docs.python.org/3/

Tags: