JavaScript là gì? Giới thiệu về ngôn ngữ JavaScript

Home » javascript » JavaScript là gì? Giới thiệu về ngôn ngữ JavaScript

JavaScript là gì? Giới thiệu về ngôn ngữ JavaScript.

JavaScript là gì?

 • JavaScript là một ngôn ngữ lập trình.
 • JavaScript là ngôn ngữ đơn luồng (single IO)
 • JavaScript không liên quan gì tới ngôn ngữ Java.

Đầu tiên, JavaScript được tạo ra để thực hiện xây dựng các trang web động (cho phép người dùng giao tiếp với server).

Chính vì vậy mà khi nhắc tới JavaScript ta thường hiểu là JavaScript trên trình duyệt web (JavaScript hết hợp HTML, CSS), là một ngôn ngữ phía client.

JavaScript là gì? Giới thiệu về ngôn ngữ JavaScript

Tuy nhiên, sau này JavaScript được sử dụng ở cả phía Server với Node.js.

Nhìn chung, JavaScript có thể làm mọi thứ từ client tới server tùy thuộc vào JavaScript Runtime Enviroment. Vì vậy khi nói tới ưu điểm và hạn chế của JavaScript ta cần chỉ rõ nó được chạy trên JavaScript Runtime Enviroment nào (Browser, Node.js …)

Trong loạt bài hướng dẫn JavaScript mình sẽ thực hiện hướng dẫn với JavaScript trên Browser. (Node.js sẽ có một phần riêng)

JavaScript làm được gì trên Browser

JavaScript được coi là một 'safe language' vì nó không thể truy cập và bộ nhớ hay CPU.

Trên trình duyệt web (browser), JavaScript có thể làm mọi thứ liên quan tới xử lý webpage, giao tiếp với user, webserver:

 • Thêm mã HTML vào trang, chỉnh sửa nội dung, style trên trang có sẵn
 • Phản ứng lại các hành động của người dùng như click chuột, gõ phím …
 • Gửi request thông qua network tới webserver như download file, upload file …
 • Lưu trữ và lấy cookies, hiển thị message từ request/response của server
 • Lưu dữ liệu ở phía client vào local storage
 • Kiểm tra dữ liệu trước khi gửi tới server

Những hạn chế của JavaScript trên Browser

 • Không thể đọc/ghi, sao chép, sửa/xóa hay thực thi các file trên ổ cứng (do lý do bảo mật nên trình duyệt web không thể làm những điều này).
 • Không hỗ trợ đa luồng
 • Gặp nhiều vấn đề trong bảo mật

 

Okay, done!

References:

https://developer.mozilla.org/…/What_is_JavaScript

https://javascript.info/intro