Cài đặt Git trên hệ điều hành Windows 10

Home » git » Cài đặt Git trên hệ điều hành Windows 10

Cài đặt Git trên hệ điều hành Windows 10

Cài đặt Git trên hệ điều hành Windows 10

Download bản cài đặt git cho windows tại https://git-scm.com/download/win

Khi bạn truy cập trang web trên, thì trình duyệt sẽ tự động download file .exe cài đặt. Tuy nhiên bạn cũng có thể download các phiên bản khác như bản 32bit/64bit hay bản portable

Cài đặt Git trên hệ điều hành Windows 10

Click đúp vào file .exe vừa tải về

Cài đặt Git trên hệ điều hành Windows 10 Cài đặt Git trên hệ điều hành Windows 10 Cài đặt Git trên hệ điều hành Windows 10

Phần Editor mặc định cho Git (phần mềm sử dụng để hiển thị, chỉnh sửa file khi compare file với Git). Mình sử dụng notepad++ vì nó khá dễ nhìn và nhẹ (các bạn có thể chọn editor khác)

Cài đặt Git trên hệ điều hành Windows 10

Cài đặt Git trên hệ điều hành Windows 10 Cài đặt Git trên hệ điều hành Windows 10 Cài đặt Git trên hệ điều hành Windows 10 Cài đặt Git trên hệ điều hành Windows 10 Cài đặt Git trên hệ điều hành Windows 10 Cài đặt Git trên hệ điều hành Windows 10 Cài đặt Git trên hệ điều hành Windows 10

Kiểm tra phiên bản của bản git vừa cài đặt bằng cách mở màn hình cmd hoặc powershell và chạy lệnh

git --version

Kết quả:

Cài đặt Git trên hệ điều hành Windows 10