Recent Posts

» 5 năm ago

I.Giới thiệu ConstraintLayout là một layout mới mà Google cung cấp cho chúng ta để xây dựng giao diện cho các ứng dụng Android ConstraintLayout giúp cho việc thiết kế […]

» 5 năm ago

I.Giới thiệu Khi App chúng ta lập trình phức tạp lên  dẫn đến số lượng view tăng lên, nếu chỉ đặt trong một Storyboard thì các view sẽ rất là […]

» 5 năm ago

I.Scene trong Swift Scene là các màn hình do View Controller quản lý và làm việc hiển thị giao diện người dùng.Vì vậy khi bạn tạo Scene cũng chính là […]

» 5 năm ago

I.Giới thiệu View Controller là một đối tượng trong mô hình MVC(Model View Controller). View Controller là một liên kết quan trọng giữa giao diện và dữ liệu. Một trong […]

» 5 năm ago

Hướng dẫn sử dụng Framelayout trong android 1.FrameLayout trong Android Framelayout là một layout thuộc loại đơn giản nhất và hiệu quả nhất về bố cục. FrameLayout là một ViewGroup được sử dụng […]

» 5 năm ago

I.Giới thiệu StoryBoard  là nơi chứa một hoặc nhiều màn hình. Là nơi để ta có thể kéo thả những đối tượng (label, image, button,…) một cách dễ dàng và […]

» 5 năm ago

I.Giới thiệu Các toán tử là các ký hiệu để viết ra một biểu thức, có thể chi các loại toán tử thành 3 loại chính đó là: – Toán […]

» 5 năm ago

Kiểu dữ liệu, biến, hằng trong ngôn ngữ Swift I.Kiểu dữ liệu Swift cung cấp cho chúng ta đầy đủ các kiểu dữ liệu cơ sở giống như C và Obiective-C. […]

» 5 năm ago

Các loại layout trong Android (RelativeLayout, LinearLayout) 1. Layout là gì? Layout là thành phần định nghĩa cấu trúc giao diện người dùng hay nói cách khác là thành phần […]

» 5 năm ago

Lập trình Android trên thiết bị thật qua USB cable Thông thường, khi lập trình android, sau khi viết code xong, bạn sẽ chạy thử ứng dụng bằng máy áo […]